Transport samochodowy do Holandii

Zalety transportu samochodowego:
- łatwość manewrowania i duża zwrotność,
- możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu do 30%,
- łatwość pokonywania krzywizn o małych promieniach (15-20m),
- duża elastyczność (eksploatacja selektywna, wydajność, załadunek i wyładunek w dowolnym miejscu),
- możliwość załadunku brył ponadwymiarowych,
- wzrost wydajności o 15-20%.

Wady:
- duże koszty zakupu i eksploatacji taboru,
- stosunkowo krótki okres pracy (200-300 tyś. km), amortyzacja 14-15%, a jej udział w kosztach transportu dochodzi do 40%,
- duża częstość i ilość remontów oraz duży ich stopień trudności,
- szybkie zużycie ogumienia i duży jego koszt (około 20%),
- znaczna obsługa,
- ograniczona ekonomiczna odległość przewozu,
- negatywne oddziaływanie na środowisko,
- duża energochłonność,
- trudność w automatyzacji i stosowaniu przy dużych wydajnościach (2 mln ton/rok).